Notuleerservice Utrecht

Onafhankelijk, flexibel en betrouwbaar

Notuleerservice

MB Notuleerservice biedt correcte verslaglegging op niveau en levert notulisten in de Randstad. U kunt gebruik maken van de notuleerservice tijdens kantoortijden, 's avonds of in het weekend. Wij werken voor uiteenlopende opdrachtgevers zoals zorginstellingen, de landbouwwereld, culturele instellingen, de juridische sector, onderwijsinstellingen, gemeenten, ministeries en de zakelijke markt. Onze notulisten hebben HBO-niveau met ruime ervaring in het notuleren van de volgende vergaderingen:

 • Algemene ledenvergaderingen;
 • Bestuursvergaderingen van brancheorganisaties, ondernemingen, verenigingen en stichtingen;
 • VvE-vergaderingen;
 • Overleggen van medisch specialisten;
 • Projectgroepoverleggen, intervisieoverleggen, klankbordgroepvergaderingen;
 • MT-vergaderingen;
 • Gemeenteraadsvergaderingen; Gemeenteraad in de wijk vergaderingen; Gemeentelijke commissievergaderingen; Commissie Bezwaar- en Beroepschriften bij gemeenten;
 • Hoorzittingen en informatiebijeenkomsten voor belanghebbende organisaties en/of burgers
 • Getuigenverhoren en interviews in strafrechtelijke processen;
 • Ondernemingsraadvergaderingen;
 • Onderzoekscommissies;
 • Functioneringsgesprekken.

Werkwijze

De vergadering wordt uitgewerkt in een woordelijk-, uitgebreid samenvattend- of samenvattend verslag al naar gelang uw keuze. Voorafgaand aan de vergadering onvangen wij graag de relevante stukken ter bestudering. Om het besprokene goed uit te kunnen werken wordt de vergadering opgenomen met een voicerecorder en vastgelegd met de laptop. Het uitgewerkte verslag heeft de juiste spelling, grammatica en lay-out is feitelijk en objectief. U ontvangt het definitief uitgewerkte verslag binnen enkele dagen retour per e-mail. Uw informatie wordt vertrouwelijk behandeld met indien gewenst een geheimhoudingsovereenkomst.  

Neemt u contact op om een offerte aan te vragen of de mogelijkheden te bespreken.